firesz@firesz.sk

2. Egyéni vagy közös böjt?

Kedves barátaink,

Ha eltávolodunk tőle, elveszünk,
ha felé fordulunk, feltámadunk,
ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk,
ha visszafordulunk feléje, újjászületünk,
ha benne lakunk, akkor élünk.
(Hippói Ágoston)

a böjtről való keresztény tanítás legjobb kiindulópontja a Hegyi Beszédben található meg. A Máté 6:1-18-ban Jézus három egymással összefüggő kötelességről ad utasításokat és útmutatást tanítványainak: az adakozásról, imádkozásról és a böjtölésről. Mindhárom esetben hangsúlyozza az indíték fontosságát, és óva int attól, hogy vallásos kérkedéssel az embereknek akarjunk tetszeni. Jézus feltételezi, hogy tanítványai mindhármat gyakorolni fogják. Ez szavaiból is kitűnik.

A 2. versben azt mondja: "amikor alamizsnát adsz... " A 6.-ban: "amikor imádkozol..." (egyes számban). A 7. versben. "amikor imádkoztok... " (többes számban, vagyis együttes imáról van szó). A 16.-ban: "amikor böjtöltök... " (Együttesen). A 17. versben pedig: "amikor böjtölsz..."(egyénileg). Egyetlen esetben sem mondja, hogy: ha böjtölsz, hanem azt mondja: amikor. Nyilvánvaló a következtetés: Jézus Krisztus elvárja, hogy minden tanítványa rendszeresen gyakorolja mindhárom kötelességét. Különösen szoros az imádkozás és a böjtölés közötti párhuzam. Ahogyan elvárja tanítványaitól, hogy rendszeresen imádkozzanak, ugyanúgy azt is, hogy rendszeresen böjtöljenek.

A böjtölés Mózes óta a zsidó vallási gyakorlat elfogadott része volt. Mind a farizeusok, mind Keresztelő János tanítványai rendszeresen böjtöltek. Az emberek meglepődtek látván, hogy Jézus tanítványai nem böjtölnek, meg is kérdezték ennek okát az Úrtól. (Márk 2:18-20). Ezért aztán napjainkban a böjtölés az igazi keresztény tanítványság egyik jellemző vonása, amit maga Jézus vár el tőlünk. (részlet Derek Prince: A történelem formálása ima és böjt által c. könyvéből)

Életemben először a Campfestre készülve éltem meg, milyen az együttes böjt. A „Mobilizácia” keretén belül péntek délutántól vasárnap délutánig átimádkoztuk az egész Campfestet előre és mindeközben (nem kötelező) böjt is volt. Nagyon érdekes, értékes tapasztalat.

Én amennyiben böjtölök, nem szeretem az emberek orrára kötni, tehát igyekszem úgy megoldani, hogy a lehető legkevesebb embernek kelljen magyarázkodnom. Ez az egy-egy napos böjt esetében viszonylag könnyen megoldható. Minden esetben azonban arra kell törekednünk, hogy „arról lehessen minket megismerni, hogy szeretjük egymást.” Az ilyen napokra jellemző, hogy „a szokásos mellett” többször keveset imádkozom, olyan röpkéket. És így még inkább egész nap az Úrral vagyok J

Itt lehet regisztrálni: http://www.doodle.com/epitmneabu3672td (elég odaírni a nevedet meg honnan vagy).  Egyúttal feliratkozhatsz a heti egyszeri hírlevélre: imasarok@firesz.sk. A hírlevélben az aktuális szervezési örömökről és problémákról lesz szó, valamint arról, mit tanít nekünk a Biblia a böjtről.

Az imasarok csapata nevében: Dobai Júlia

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle