Népszavazás: éljünk a lehetőséggel! – Firesz

Népszavazás: éljünk a lehetőséggel!

Népszavazás: éljünk a lehetőséggel!

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

2015. február 7-én népszavazás lesz három olyan komoly kérdéssel kapcsolatban, amelyek megválaszolása egyrészt megmutatja keresztyén elkötelezettségünket Isten Igéje iránt, másrészt nagyban befolyásolja népünk jövőjét és társadalmi szabályait. Népszavazás 2015. február 7. – A család védelmében

A szavazólapokon található három kérdés a házasság és a gyermeknevelés témakörét érinti. Keresztyén elkötelezettségünkből fakad, hogy ezekben a témákban egyértelműen Istennek a Szentírásban adott kijelentései az irányadóak számunkra.

Ezért is fogadta el Egyetemes Egyházunk Zsinata a 2013. november 28–29-én Rimaszombatban megtartott 10. ülésén a szlovákiai keresztyén egyházak legfelsőbb képviselőinek a családról szóló nyilatkozatát, amelyben többek között ezt olvashatjuk: „Aggodalommal figyeljük, hogy a világ némely – különösen gazdaságilag fejlett országaiból származó – trendjei egyre inkább beépülnek Szlovákia társadalmába. Tanúi vagyunk annak, hogy kis lépésenként megkérdőjeleződik a házasság jelentősége, és a család alapjai bomlásnak indultak.Népszavazás 2015. február 7. – A család védelmében Ha ezen felül még a társadalomban működő világi tekintélyek döntései által olyan légkör jönne létre, amely megkérdőjelezi a házasság intézményét, mint férfi és nő kapcsolatát, maga a család is, amely ilyen házasságra épül, különböző veszélyeknek és torzulásoknak lenne kitéve.

Az Úr Jézus Krisztus igazolja a férfi és nő kapcsolatát, mint a társadalom alapvető egységét a Mt 19,1–9 versekben. A házasság és család Isten szándéka e világ számára. Meggyőződésünk, hogy a házasságnak, mint férfi és nő szövetségének, és a családnak, amit alkotnak, nincs más alternatívája a társadalomban, amiben Isten kedvét lelné, és amin áldása megnyugodna. Soha semmilyen más kötelék nem lesz egyenértékű a férfi és nő házasságával.”

Ezzel a Szlovákiában lévő keresztyén egyházak – köztük mi is – egyértelműen elköteleztük magunkat azon értékrend mellett, amelyet nyomon követhetünk a Szentírás alapján.

Népszavazás 2015. február 7. – A család védelmébenKérjük ezért a testvéreket, hogy 2015. február 7-én minél többen vegyünk részt a népszavazáson és a három kérdésre „igen” választ adva, tegyünk bizonyságot keresztyén hitünkről és Isten által meghatározott értékrendünkről, elutasítva ezzel azt a liberális szellemiséget, amely már eddig is nagyon sok kárt okozott a népek és nemzetek életében.

Fekete Vince                      Fazekas László

főgondnok                                      püspök

(Megjelent a Kálvinista Szemle 2015. januári számában.)

Szavazz te is 3 igennel a népszavazáson!

Még senki nem szólt hozzá...