IMASAROK – Fiatal Reformátusok Szövetsége

IMASAROK

“Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok” (1Thessz 5,17–18).

Ez a felszólítás ma is él. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy az ifjúságért végzett szolgálatban éljünk az imádság lehetőségével. Az imaszolgálatos csoport legfőbb célja a Mennyei Atya akaratának keresése, és a hálaadás, az egymásért való közbenjárás, és az ifjúsági szolgálat feladataiért való könyörgés.
A Fiatal Reformátusok Szövetsége szervezetének imacsoportja, minden vasárnap 21.00-tól 22.00-ig tart imaórát az emailban küldött imatéma vezetésével. Mivel fizikailag a nagy távolságokra való tekintettel nem tudunk minden héten összejönni, mindenki ahol van a belső szobájában borul le az Úr elé, de Lélek által összekapcsolódva a közösséggel. Minden hónap első vasárnapján pedig egy 24 órás imaláncot tartunk, amire az imatémával együtt küldött táblázatban lehet feljelentkezni. Mindenki a bejelölt órában harcol imában a küldött témáért, és bármi másért is, amire számára az Úr indíttatást ad.

Az imacsoporthoz való tartozás nincs korhoz kötve, bárki bekapcsolódhat, ha elérhetőségét továbbítja nekünk. Szeretettel buzdítunk mindenkit, hogy legyen részese a közös imaharcnak személyes hitbeli erősödésért, egymásért és a közösségért.

 

Még senki nem szólt hozzá...